Pašnovērtējums par 2017.gadu

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir veikusi ikgadējo pašnovērtējumu par darbu un sasniegtajiem rezultātiem. Pašnovērtējumā ir apkopoti dati par LEADER projektiem, kas ir pabeigti (sākta LAD uzraudzība) līdz 2017.gada beigām.

Pašnovērtējums

Ņemot vērā projektu īstenošanas rezultātus un līdz šim apgūto LEADER finansējumu, uz papildu finansējumu biedrība varēs pieteikties tikai 2019.gada sākumā, jo ir apgūti tikai 83% no piešķirtā finansējuma; bija nepieciešami vismaz 85%, lai to varētu darīt jau šogad. Diemžēl vairāki apstiprināto projektu pieteicēji atteicās no projektu īstenošanas, kā arī 3.kārtā uzņēmējdarbības projektiem netika izmantots viss plānotais finansējums. LEADER projektu konkursa 4.kārta plānota 2019.gada pavasarī.