Noslēgusies LEADER 5.kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

6. februārī noslēdzās LEADER 5. kārtas projektu pieteikumu iesniegšana.

Rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū" iesniegti 19 projektu pieteikumi par kopējo publiskā finansējuma summu 319 241,75 EUR. Šajā rīcībā pieejamais publiskais finansējums ir 187 484,60 EUR.

Rīcībā "Saturīga brīvā laika pabadīšana" iesniegti 19 projektu pieteikumi par kopējo publiskā finansējuma summu 66 322,32 EUR. Šajā rīcībā pieejamasi publiskais finansējums ir 23 488,71 EUR.