Noslēgusies LEADER 5.kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 5. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu.

Rezultāti:

5. kārtā tika iesniegti 39 projektu iesniegumi.

LAD apstiprināja 20 projektus (rīcībā 1.1. - 12, rīcībā 2.2. - 8).

Finansējuma nepietika 12 projektiem (rīcībā 1.1. - 2, rīcībā 2.2. - 10).

Vērtēšanas laikā pieteicēji atsauca 3 projektus (visi rīcībā 1.1.).

Noraidīti 4 pieteikumi (VRG - 2, LAD - 2).

No apstiprinātajiem 5. kārtas projektiem viens projekts jau ir īstenots.

Sīkāka informācija par apstiprinātajiem projektiem tiks ievietota sadaļā "LEADER 2014-2020" - Atbalstītie projekti un projektu kartē.

Tā kā projektu vērtēšanas un un iepriekšējo kārtu projektu īstenošanas rezultātā ir izveidojies neliels finansējuma atlikums uzņēmējdarbības projektiem, tad šī gada beigās plānojam 6. kārtu. Sekojiet informācijai!