Noslēgusies LEADER 3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana

15.februārī beidzās projektu iesniegumu pieņemšana LEADER projektu konkursa 3.kārtā. Pavisam ir iesniegti 33 projektu iesniegumi:

Rīcībā 1.1. Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana - 4 projekti - pieejamais publiskais finansējums 41122,85 EUR - pieprasītais publiskais finansējums 44571,48 EUR

Rīcībā 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana - 8 projekti - pieejamais publiskais finansējums 35000 EUR - pieprasītais publiskais finansējums 88009,13 EUR

Rīcībā 1.3. Vietējo produktu realizācija tirgū - 2 projekti - pieejamais publiskais finansējums 35000 EUR - pieprasītais publiskais finansējums 34533,80 EUR

Rīcībā 2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana - 19 projekti - pieejamais publiskais finansējums 72000 EUR - pieprasītais publiskais finansējums 237751,59 EUR