Noslēgusies 1.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis 1.kārtā iesniegto projektu vērtēšanu.

Vērtēšanas noslēgumā ir apstiprināti šādi projekti:

  1. „Medniekmājas remonts un šautuves ierīkošana”, iesniedzējs – mednieku klubs „Trikāta”, attiecināmās izmaksas – 18339,23 EUR, publiskais finansējums – 16505,31 EUR;
  2. „Multimediālās TV studijas izveide”, iesniedzējs –  Klāvs Skrastiņš (Valka), attiecināmās izmaksas – 36948 EUR, publiskais finansējums – 25863,60 EUR;
  3. „Sidra darītavas sulu spiešanas līnijas izveide”, iesniedzējs – SIA „Mūrbūdu sidra darītava" (Ērģemes pagasts), attiecināmās izmaksas – 38719,40 EUR, publiskais finansējums – 27103,58 EUR;
  4. „Pamatlīdzekļu iegāde "SIA Platino" esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”, iesniedzējs – SIA „Platino” (Strenči), attiecināmās izmaksas – 11873,54 EUR, publiskais finansējums – 8311,48 EUR;
  5. „Lauksaimniecības produktu pārstrāde”, iesniedzējs – Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI", attiecināmās izmaksas – 18142,60 EUR, publiskais finansējums – 12699,82 EUR;
  6. „Meža izstrādes pakalpojumi”, iesniedzējs – Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "LUTERNIEKI", attiecināmās izmaksas – 50 000 EUR, publiskais finansējums – 35 000 EUR

Apsveicam un novēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Statistika par 1.kārtu:

Pavisam tika iesniegti 73 projektu iesniegumi.

LAD ir apstiprinājis 33 projektus šādās rīcībās:

1.1.  Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – 5

1.2.  Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – 8

2.1. Vides sakārtošana – 7

2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana – 8

2.3. Kultūras un tradīciju kopšana – 5

VRG noraidīja 14 projektu iesniegumus kā neatbilstošus stratēģijas nosacījumiem.

Finanšu trūkuma dēļ noraidīts 21 projekta iesniegums.

LAD pēc izvērtēšanas noraidīja 5 projektu iesniegumus.

Apstiprināto projektu attiecināmo izmaksu kopsumma – 658 775 EUR, piešķirtais publiskais finansējums – 532 652 EUR.