LEADER viesi Jērcēnmuižā

24.novembrī  Jērcēnmuižā viesojās ELARD (Eiropas LEADER asociācija) pārstāves Kirstena Birke Lunda (Dānija) un Alena Kolarova (Čehija), kā arī biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka. Ciemiņus viesmīlīgi uzņēma Jērcēnmuižas saimniece Ilvija Ķimse un Mednieku namiņa saimnieks Jānis Ence. Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar Jērcēnu pagasta aktīvo iedzīvotāju un pašvaldības paveikto, īstenojot LEADER projektus. Viesus pavadīja Strenču novada Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence, tūrisma speciāliste Kristīne Lāce un biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre.

Foto