LEADER 3.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir pabeigusi LEADER 3.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Visa projektu dokumentācija ir iesniegta tālākai vērtēšanai LAD. 

LEADER 3.kārtas rezultāti