LAD apstiprinājis jaunus projektus

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis šādus biedrībai iesniegtos projektus:

 1. „Pamatlīdzekļu iegāde autoservisa attīstībai”, iesniedzējs – SIA „RIX AUTO” (Strenči), attiecināmās izmaksas – 3195,29 EUR, publiskais finansējums – 2236,69 EUR;
 2. „Sadarbība dod augļus”, iesniedzējs – biedrība „Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība”, attiecināmās izmaksas – 29 946,66 EUR, publiskais finansējums – 26 951,99 EUR;
 3. „Tautastērpu un karoga izgatavošana VPDK "Spriņģi"”, iesniedzējs – biedrība „Spriņģi” (Valkas pagasts), attiecināmās izmaksas – 9525,32 EUR, publiskais finansējums – 8572,79 EUR;
 4. „Vilnas izstrādājumu ražotnes attīstība tradicionālu un netradicionālu produktu radīšanai”, iesniedzējs – Inga Logina (Brenguļu pagasts), attiecināmās izmaksas – 2287 EUR, publiskais finansējums – 1600,90 EUR;
 5. „Linu tērpi un apavi Brenguļu pagasta deju kolektīvam "Dzieti"”, iesniedzējs – biedrība „Dzieti Beverīnai”, attiecināmās izmaksas – 2620 EUR, publiskais finansējums – 2358 EUR;
 6. „Zobārstniecības iekārtas iegāde G.Ikšeles  IU - jaunu vērtību radīšana vietējā teritorijā”, iesniedzējs – G.Ikšeles IU (Valka), attiecināmās izmaksas – 13 350 EUR, publiskais finansējums – 9345 EUR;
 7. „Informatīvo norāžu staba uzstādīšana Vijciemā”, iesniedzējs – Valkas novada dome, attiecināmās izmaksas – 3600 EUR, publiskais finansējums – 3240 EUR;
 8. „Smiltsērkšķu augļu pārstrādes nozares konkurētspējas paaugstināšana z/s Puntiņi”, Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "PUNTIŅI", attiecināmās izmaksas – 49 837,47 EUR, publiskais finansējums – 34 886,23 EUR;
 9. „Aparatūras iegāde Strenču novada Kultūras centram”, iesniedzējs – Strenču novada dome, attiecināmās izmaksas – 19 928,87 EUR, publiskais finansējums – 17 935,98 EUR;
 10. „Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā”, iesniedzējs – Strenču novada dome, attiecināmās izmaksas – 29 771 EUR, publiskais finansējums – 26 793,90 EUR;
 11. „Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā”, iesniedzējs – Strenču novada dome, attiecināmās izmaksas – 10 661,87 EUR, publiskais finansējums – 9595,68 EUR;
 12. „Bērnu rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma bērniem izveide”, iesniedzējs – biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm”, attiecināmās izmaksas – 19 999,98 EUR, publiskais finansējums – 17 999,98 EUR;
 13. „Esi kustīgs un lustīgs Valkā”, iesniedzējs – biedrība „Jauniešu klubs „Pēda”” (Valka), attiecināmās izmaksas – 16 422,12 EUR, publiskais finansējums – 14 779,91 EUR;
 14. "Uzņēmuma pakalpojumu attīstība izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā", iesniedzējs - SIA "Radošā darbnīca - LIRE", attiecināmās izmaksas - 10675,54 EUR, publiskais finansējums - 7472,88 EUR.

Apsveicam un novēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Pārējo projektu vērtēšana vēl turpinās.