Izvēlēsimies 2017.gada Dižprojektu!

Biedrība "Latvijas Lauku forums" ir uzsākusi projektu konkursa "Dižprojekts"  kandidātu pieteikšanu 2017. gada Dižprojekta titulam!

Mūsu biedrības teritorijā īstenotie projekti

Šogad jau 7. reizi tiks noteikts LEADER Dižprojektu - Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. 

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. 

Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

Lai sasniegtu plašāku mērķauditoriju, informācija par katru Dižprojekta 2017 nominantu tiks publicēta LLF mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī sagatavosim materiālu medijiem izplatīšanai gan reģionālā, gan nacionālā mērogā!

Dižprojekta balva tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma.

Dižprojekti jāpiesaka līdz 2018.gada 10. janvārim!

Nosacījumi  Dižprojekta atlasei: 

1. Projektam jābūt pilnībā ieviestam;

2. Pēc jūsu komandas subjektīvā vērtējuma šis projekts ir tas, par ko jūs lepojaties un šis projekts izceļas citu LEADER projektu vidū; 

3. Jāiesniedz Dižprojekta apraksts un fotogrāfijas uz maksimāli 1 (vienas) lpp.;

4. Dižprojekta aprakstam ir jāpievieno fotogrāfijas (vismaz 2), kas atspoguļo projekta gaitu vai rezultātus.

Vērtības Dižprojektam:

- Dižs (apjomā, ietekmē, sadarbībā, sirdī, inovācijās vai kā citādi);
- Lepojamies un vēlamies parādīt plašākai sabiedrībai kā LEADER veiksmes stāstu;
- Apliecina, ka VISA Latvija ir lieliska dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai;
- Rada pozitīvas pārmaiņas lauku nākotnei (vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī);
- Ilgtspējīgs, pozitīvi ietekmējot vides, sociālos un ekonomiskos aspektus;
- Aktuāls!!

Iepriekšējie Dižprojekti:

2010. gada Dižprojekts - biedrības “Kandavas Partnerība” biedrības "Pūres dzirnas" projekts "Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās";

2011. gada Dižprojekts - Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŢU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbaţos „Limbaţu Filcītī”;

2012. gada Dižprojekts - Liepājas rajona lauku partnerības biedrības  „Tūrisma klubs „Oga”” projekts „Aktīvā tūrisma centra  - Kuršu vikingu apmetnes izveide".

2013. gada Dižprojekts- Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības "Kaimiņi" izvirzītais projekts "Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta "Apsītēs"".

2014. gada Dižprojekts- Lauku partnerības "Lielupe" izvirzītais biedrības " Pārtikas amatnieki"  projekt“Jelgavas novada produktu tirdzniecības iespēju uzlabošana“ .

2015. gada Dižprojekts- Saldus rajona lauku attīstības biedrības izvirzītais Krista Eberliņa projekt“Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai“ .