Dižprojekts 2020

Pēc biedrības "Latvijas Lauku forums" (LLF) aicinājuma esam izvēlējušies savu kandidātu nominācijai "Dižprojekts 2020". Šogad LLF iniciētā Latvijas partnerību balva LEADER Dižprojekts svin desmitgadi. Dižprojekta mērķis ir novērtēt un lepoties ar labāko, kas paveikts aizgājušajā gadā. katra partnerība izvēlas vienu vietējo iniciatīvu projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Dižprojekta uzvarētāju nosaka VRG (viena balss no vienas VRG), ekspertu un sabiedrības (sociālie tīkli) balsojums – katrai grupai piešķirot vienlīdzīgu 1/3 „svaru”. Sabiedrības balsojumu nosaka “patīk” un “dalīšanās” skaits LLF sociālo tīklu profilos, kas tiks publicēts LLF sociālo tīklu lapās ik dienu secīgi pēc projektu iesūtīšanas laika.

Mūsu Dižprojekts ir biedrības "Sporta klubs "Petanks Ērģeme""  īstenotais projekts "Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā".

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas 28 709,44EUR, ELFLA publiskais finansējums - 25 838,50 EUR  

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt sporta, izklaides un atpūtas attīstību un popularizēt sporta veidu – petanku – Valkas novadā un biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” teritorijā

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pēc vietējo iedzīvotāju un sporta entuziastu iniciatīvas bijušajās Ērģemes veikala/ēdnīcas telpās ierīkota vienīgā Latvijā iekštelpu petanka halle: veikts jumta remonts, apsildes sistēmas izveide, durvju, logu nomaiņa un elektroinstalācijas un apgaismojuma izveide. Ierīkoti seši petanka laukumi, kur iespējams rīkot gan vietējus, gan starptautiskus petanka turnīrus. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās petanka kluba biedri un vietējie iedzīvotāji.