Dižprojekts 2019

Aicinām pieteikt mūsu VRG pretendentus biedrības "Latvijas Lauku forums" ikgadējam Dižprojekta konkursam. Izvēle ir jāizdara no 2019. gadā īstenotajiem LEADER projektiem. Priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 31. janvārim, rakstot uz e-pastu ziemelgauja@gmail.com; VRG pieteikums LLF tiks iesniegts līdz 5. februārim.

2019. gadā īstenoto LEADER projektu saraksts

LLF nosacījumi Dižprojekta atlasei:
1. Projektam jābūt pilnībā ieviestam.
2. Pēc jūsu VRG komandas subjektīvā vērtējuma šis projekts ir tas, par ko jūs lepojaties un šis projekts izceļas citu LEADER projektu vidū – aprakstā minot unikalitāti.
3. Jāiesniedz Dižprojekta apraksts uz maksimāli 1 (vienas) lpp.
4. Dižprojekta aprakstam ir jāpievieno fotogrāfijas (vismaz 2), kas atspoguļo projekta gaitu vai rezultātus.
5. Projekta īstenotājam jāpiekrīt projekta publicitātei, lai LLF var nodot informāciju medijiem, politikas veidotājiem, Eiropas tīkliem u.c.
6. Dižprojektu izvirza VRG. Katra VRG var izvirzīt tikai vienu projektu.
7. Dižprojekta uzvarētāju nosaka VRG (viena balss no vienas VRG), ekspertu un sabiedrības (sociālie tīkli) balsojums – katrai grupai piešķirot vienlīdzīgu 1/3 „svaru”. Sabiedrības balsojumu nosaka “laiku” un “dalīšanās” skaits LLF sociālo tīklu profilos, kas tiek publicēts LLF sociālo tīklu lapās secīgi pēc projektu iesūtīšanas laika.