Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Budžets - 20000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18000 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis - uzlabot kultūras infrastruktūru, izveidojot jaunu brīvdabas skatuvi.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta brīvdabas skatuve.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.