Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" biedru kopsapulce

Trešdien, 4. martā, plkst. 15.00, Strenču novada domes zālē, Strenčos, Valkas ielā 16, notiks biedrības biedru kopsapulce.

Darba kārtība:

1. Koordinatores L.Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2019.gadā

2. Padomes priekšsēdētājas A.Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2019.gadā

3. Padomes vēlēšanas

4. LEADER programmas aktualitātes

5. Citi jautājumi