Biedrības kopsapulce

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" koordinatore Linda Krūmiņa aicina visus biedrus uz ikgadējo kopsapulci 2017.gada 22.martā, plkst. 13.00, kas, ievērojot biedrībā iedibināto tradīciju kopsapulces rīkot katru gadu citā vietā, tādējādi iepazīstot visu partnerības teritoriju, šogad notiks Beverīnas novada Kauguru pagasta Kauguru kultūras namā.

Darba kārtībā:
1) Biedrības koordinatores atskaite par paveikto
2) Biedrības gada pārskata apstiprināšana
3) Padomes pārvēlēšana
4) Informācija par LEADER projektu konkursa II kārtu
5) Citi jautājumi