Apstiprināti pirmie LEADER 2.kārtas projekti

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pirmos LEADER 2.kārtas projektus.

Četri no apstiprinātajiem projektiem ir rīcībā 2.3. Kultūras un tradīciju kopšana:

1) Smiltenes novada domes projekts "Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam "Rieda"" (Grundzāles pagasts) , publiskais finansējums - 5279,47 EUR

2) Biedrības "Abulieši" projekts "Vidzemes tautas tērpi deju kopai "Abuls" (Trikātas pagasts) - dāvana Latvijas simtgadei", publiskais finansējums - 6792,30 EUR

3) Biedrības "Šūpolēs" projekts "Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem", publiskais finansējums - 5821,75 EUR

4) Biedrības "Jauniešu klubs "Pēda"" projekts "Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam "Vendīgs"" (Valka) - publiskais finansējums - 2819,79 EUR

Ir apstiprināts arī viens uzņēmējdarbības projekts rīcībā 1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana - SIA "HM projekti" (Valka) projekts "Robotizēta tahimetra iegāde", publiskais finansējums - 11865 EUR.

Apsveicam! Vēlam veiksmi projektu īstenošanā!