Aparatūras iegāde Strenču novada Kultūras centram

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 19 928,87 EUR, publiskais finansējums – 17 935,98 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinot  audiāli kvalitatīvus kultūras pasākumus Strenču novadā.  

Projekta ietvaros Strenču kultūras namam tiks iegādāta kvalitatīva aparatūra - dažāda līmeņa akustiskās sistēmas, digitālās skaņu pultis, dažāda veida mikrofoni. 

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Foto: Ginta Gailīte