Anketa par finansiāla atbalsta nepieciešamību uzņēmējdarbībai

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" kā partneris piedalās biedrības “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības” vadītajā starpteritoriālās sadarbības projektā “Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Šobrīd šī projekta ietvaros notiek anketēšana, lai noskaidrotu finansiāla atbalsta uzņēmējdarbības  uzsākšanai vai attīstīšanai nepieciešamību. Anketēšanu veic uzņēmums "SKDS".

Lūdzu, esiet atsaucīgi un aizpildiet šeit pieejamo anketu un atsūtiet uz e-pastu ziemelgauja@gmail.com:

Anketa