Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Projekta vadošais partneris - biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība” - ir sagatavojusi aktuālās informācijas apkopojumu par projekta rezultātiem un vēl veicamajiem darbiem.

Projekts noslēgsies 31.10.2020. Projekta noslēgumā - 29.10.2020. - plānota konference. 

Prezentācija