Mājas lapa izstrādes stadijā.
Lauku partnerība "Ziemeļgauja"
Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās no plkst.10.00 - 12.00, vai arī citā jums izdevīgā laikā iepriekš sazinoties.
E-pasts: ziemelgauja@gmail.com
29431271 - koordinatore Linda Krūmiņa
29219477- administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre
LEADER projektu iesniegšanas I kārta notiks no 2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam.
Par jautājumiem, kas saistīti ar projektu iesniegšanu,lūdzu, sazināties ar Dagniju Ūdri.